ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΙΑ - ΑΛΛΟΓΛΩΣΣΙΑ - ΔΟΥΛΟΠΡΕΠΕΙΑ: ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΕΣ ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ


ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΙΣ: ΤΥΧΟΝ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΚΑ, ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ 'Η ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΑ ΛΑΘΗ ΕΙΝΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΔΙΟΡΘΩΤΩΝ 'Η ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΣ.xanoglosses_onomasies.jpg

xanoglosses_onomasies.jpg