ΕΘΝΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΤΗΤΕΣ 'Η ΣΚΟΠΙΜΑ "ΛΑΘΗ";


ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΙΣ: ΤΥΧΟΝ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΚΑ, ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ 'Η ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΑ ΛΑΘΗ ΕΙΝΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΔΙΟΡΘΩΤΩΝ 'Η ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΣ.national_roads.jpg

national_roads.jpg