Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΝΗΤΕΣ ΤΗΣ


ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΙΣ: ΤΥΧΟΝ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΚΑ, ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ 'Η ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΑ ΛΑΘΗ ΕΙΝΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΔΙΟΡΘΩΤΩΝ 'Η ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΣ.hellenic_language_deniers.jpg

hellenic_language_deniers.jpg