ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ:

"ΟΛΥΜΠΙΑ: ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ"


ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΙΣ: ΤΥΧΟΝ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΚΑ, ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ 'Η ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΑ ΛΑΘΗ ΕΙΝΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΔΙΟΡΘΩΤΩΝ 'Η ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΣ.olympias_present_and_future.jpg

olympias_present_and_future.jpg