ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥΣ ΛΕΤΡΙΝΩΝ (ΠΥΡΓΟΥ) ΚΑΙ ΟΛΥΜΠΙΩΝ (ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ):

"ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ"


ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΙΣ: ΤΥΧΟΝ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΚΑ, ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ 'Η ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΑ ΛΑΘΗ ΕΙΝΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΔΙΟΡΘΩΤΩΝ 'Η ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΣ.false_labels.jpg

false_labels.jpg