ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ:

"ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ"
antihellenic_anthologia_01.jpg

antihellenic_anthologia_01.jpg

antihellenic_anthologia_02.jpg

antihellenic_anthologia_02.jpg

antihellenic_anthologia_03.jpg

antihellenic_anthologia_03.jpg

antihellenic_anthologia_04.jpg

antihellenic_anthologia_04.jpg

antihellenic_anthologia_05.jpg

antihellenic_anthologia_05.jpg

antihellenic_anthologia_06.jpg

antihellenic_anthologia_06.jpg

antihellenic_anthologia_07.jpg

antihellenic_anthologia_07.jpg

antihellenic_anthologia_08.jpg

antihellenic_anthologia_08.jpg

antihellenic_anthologia_09.jpg

antihellenic_anthologia_09.jpg

antihellenic_anthologia_10.jpg

antihellenic_anthologia_10.jpg